RØST – Lokalråd for Rørup Sogn

Senest redigeret : 21-6-2024

I skarp konkurrence med en Landskamp i fodbold (EM 2024) blev borgermødet afholdt med omkring 80 deltagere fra hele området her i Rørup sogn. Tak for fantastisk fremmøde og opbakning.

Tak til Martin Albertsen fra Assens kommune for rigtig fin orientering om udviklingen i Grønnemose, det var både velformuleret og informativt. Krydret med lidt humor så var tal og information ikke så tørt.

Også stor tak til Sven Kristensen fra FTZ , som viste både film og fortalte indgående om deres store byggeprojekt i Rørup. FTZ hovedkvarter i DK.

Tak til alle jer der mødte op med stor interesse og spørgelyst. Vi håber at al denne udvikling bliver til gavn og glæde for alle her i sognet. Vi vil se frem til næste stormøde med forventning.

I juni afholdes:

Har du problemer med at sende mail, kan du ringe på 64747520 mellem 10.00 og 13.00 frem til den 13.6.24

Umiddelbart efter den 15. 3 kommer der velkomstbreve ud til nytilflyttere, tag godt imod vores ambassadører. 

Generalforsamling.

Tirsdag den 12.3 kl. 19.00

Dagsorden ifølge vedtægterne. En enkelt plads skal besættes og vi har en person som har budt ind. 

Altså ingen grund til ikke at møde op og høre om vores arbejde. Første dagsorden er tilføjet et glemt punkt: indkomne forslag. Forslag modtages indtil 12/3 eftermiddag på mail: i_slb@hotmail.com

Dagsorden til Generalforsamling den 12.3.24

Udviklingsaften 16.4 er aflyst.

Ny dato til Borgermøde i samarbejde med Assens kommune er den 20.6.24 kl. 17.00 i Borgerhuset

Det nye servicecenter som er i høring lige nu og indtil 6.11.23

Så kom vi i gang med arbejdet igen, det er så godt.

Det bedste er faktisk den opbakning vi får af dem der kommer og er en del af mødet ud over det arbejdende lokalråd.

Næste møde i Røst er tirsdag den 5.9. kl. 19.00 i Kælderen

Referat af Dialogmødet:

Referat af Dialogmøde Rørup2023

Der afholdes dialogmøde med 5 politikere den 11/5 

Mødet er efter byrådets ønske lukket for andre end bestyrelse og adhoc personer.

Næste møde er den 20/4 hvor dialogmøde skal planlægges

Referat, regnskab og formandsberetning er lagt op.

 

Referatet fra 21/2 er redigeret

Næste ordinære møde er den 21-2-2023 kl. 19.00

Se dagsorden under fanen dagsordener.

Alle er velkomne også med input.

Kære alle beboere i Rørup Sogn.

Der udvikles i vores sogn, Assens kommune har fået øje på at vi ligger et godt sted. Derudover er der en dagligvareforretning (Rema 1000)i støbeskeen, det er i den grad positivt.  Meget mere kommer i nær fremtid, men vi kan bare ikke sige hvad og  hvornår. Det er alt sammen meget spændende.

Vi ville rigtig gerne have kunnet informere om evt. Fjernvarme, men vi har ikke kunnet få viden om det, da tallene stadig ikke er klar og om man i Assens kommune kan godkende det forslag som kommer fra Assens fjernvarme..

Der er blevet oplyst at man kan få hjælp til at etablere anden kollektiv varmeordning, såfremt man ønsker dette. Desuden vejleder man fra kommunal side om de forskellige andre muligheder om omlægning til klimavenlige løsninger.

Rørup Lokalråd kan altid tilgås via Facebook (Røst) eller www.røruplokalråd.dk

Eller kontakt  formand@røruplokalråd.dk  el. tlf. 26579488

Vi håber I vil tage godt imod dette lille skriv fra Røst. Godt Nytår 2023

Referat af 6.12 er lagt op under referater.

De seneste dage er der brugt en del tid på at finde ud af, hvad der er op og ned i forhold til spørgsmål om fjernvarme her i området. Sandheden er at der ikke kan oplyses noget nyt ud over at Assens fjernvarme stadig ikke er klar med tallene til Assens kommune, men de er tæt ved at være færdige. De rygter der verserer kan man ikke helt tage for pålydende.

Det næste ordinære møde er den 6.12.22 kl. 19.00.

Dagsorden møde 6-12-22

Assens kommune og de forskellige lokalråd har lavet en rigtig fin bosætningsportal, den vil vi gerne linke til her:

https://flyttilvestfyn.assens.dk/

Referat fra 11-10 er lagt op under fanen referater

Vi holder åbent møde i kælderen den 11.10 kl. 19.00

Dagsorden til ordinært møde den 11-10-22

bilag til dagsorden: 

Blup

Bæredygtige_lokale_udviklingsplaner

tillæg 11-10

Vi har afholdt et lukket møde kun for bestyrelse og ad hoc personer .

Referat ligger under referater.

Vi afholder ordinært møde tirsdag den 14.6.22 kl. 19.00 

Alle er velkomne

Dagsorden 14-6-22

Dialogmødet den 26.4 med stor deltagelse og engagement. Tak for en god aften. Referat herunder:

Sammendrag Dialogmøde 2022

Møde med Borgmester Søren Steen Andersen og Martin Albertsen, direktør for planafd. i Assens kommune. Deltagende Poul Poulsen, Jens Bartholin og Inge Bünning

Skoletrekanten ref_

Det er af stor vigtighed at alle er orienteret om dette.

Kom til informationsmøde om den nye bane over Vestfyn

En spændende aften venter os her efter påske, sæt datoen af til det. Det bliver i den store stue så alle kan høre hvad der bliver sagt.

Der bliver redigeret når ny bestyrelse er konstitueret.

Ordinært møde den 22.3 kl. 19.00

Dagsorden ordinært møde 22.3

Vi takker for for fremmøde på vores ordinære møde som bl. a. omhandlede fjernvarme, trekanten og lidt om cykelstien. Det er dejligt når nogen bakker op om sagerne.

Referatet med tilhørende filer ligger under fanen referater.

I ønskes alle sammen velkommen til 2022 og vi vil byde jer velkommen til 1. ordinære møde den 8.2 kl. 19.00

Vi passer på hinanden og holder afstand.

Målsætning for Røst 2022

Målsætning Røst 2022

Referat af møde den 7. er lagt under fanen referater.

Møde i Røst den 7-12.21 kl. 19

POUL POULSEN SKRIVER:
En rigtig stor dag for Rørup og Grønnemose, ja for hele Assens Kommune. Arealet mellem Gelstedvej/Rørupgyden og motorvejen, i alt 23,6 er blevet købt af Base Erhverv for et endnu hemmelig firma indenfor logistik. Det giver et enormt boost til Assens som erhvervskommune. Det giver 250 lokale arbejdspladser.
Assens Kommune har samtidig købt 22,5 ha på den anden side af Gelstedvej ved Hækkebøllegården til erhverv.
Begge områder har stor synlighed for motorvejen.
Med så stort og nyt erhvervsudlæg i området kommer et stærkt lokalt ønske om at ændre Skoletrekanten til boligområde i stedet for som nu erhverv forventeligt et stort skridt nærmere.
 
 

Ordinært / konstituerende møde tirsdag den 21/9-21 kl. 19.00 Gæster fra kl. 19.15

Dagsorden opdateret med p. 4.

Se referat under fanen med referater.

Generalforsamling den 31/8.21 kl. 19.00

se dagorden :https://røruplokalråd.dk/wp-content/uploads/2021/08/Dagsorden-generalforsamling-2021.pdf

https://røruplokalråd.dk/wp-content/uploads/2021/08/Referat-af-borgermoede-2.pdf

Referat af Borgermødet den 10.8.21

Referat af mødet den 18.5 kan nu ses under referater.

Ordinært bestyrelsesmøde i Røst afholdes den 18.5.2021 kl. 19.00, men desværre må vi nøjes med at være bestyrelsen og 3 indbudte gæster. Vi vi rigtig gerne se alle jer der plejer at komme, så snart vi alle er vaccineret og alle forsamlingsforbud tillader det. Skulle nogen have kommentarer eller andre forslag er I jo altid velkomne til at kontakte os.

I tirsdags blev så Trekanten udbudt. Vi må se om der kommer bud på den, ellers er vi klar til at indkalde til borgermøde.

D.D. er revideret dagsorden til årets dialogmøde lagt på under dagsordener, mødet bliver grundet Corona digitalt med et lille udvalgt team af deltagere, bestyrelsen selvfølgelig og Finn Jørgensen  fra Rørup Sogneforening, Poul Poulsen samt Jens Bartholin.

Vi vil gøre vores bedste for at det bliver så nuanceret som muligt og der kommer fyldestgørende referat her på siden. Det er rigtig træls at vi må gøre det på denne måde, for vi ved at der vil være en del ude i vores nærområde der ville være kommet og deltage, hvis det havde været fysisk muligt. Vi håber på bedre tider i 2022.

15/3.2021

Så er vi næsten færdige med at samle underskrifter, det har været en fornøjelse at komme rundt og hilse på mange ansigter, kendte som mindre kendte. Det er en helt særlig opbakning vi har fået. Tusind tak for det.

I weekenden bliver det hele talt op og analyseret og på mandag den 15.3

kl. 17.00, bliver de afleveret til Dan Gørtz og Søren Steen Andersen.

Af hensyn til Corona restriktioner, er vi nødt til at holde det til en forholdsvej lille kreds, ellers ville vi gerne have set rigtig mange fra området. Husk mundbind/visir hvis I alligevel dukker op og hold grupper på max 5 personer.

Der vil være journalist fra Folkebladet til stede.

Generalforsamling/årsmøde er udsat på ubestemt tid, grundet Corona.

Men når vi får lov at holde den, håber jeg at vi ser rigtig mange af jer der har taget så pænt imod os, så vi yderligere kan debattere forskellige emner.

__________________________________

Friske folk fra Sogneforeningen, Lokalrådet og andre frivillige vil de kommende dage, stemme dørklokker i Grønnemose og nærmeste omegn for at samle underskrifter, imod salg af Skoletrekanten til erhverv . Tag rigtig godt imod dem og giv gerne din underskrift. Vi ønsker ikke erhverv på området men en masse huse og lejligheder , så vi kan blive mange flere i byen.

I skrivende stund blev nyhedsbrevet fra Rørupnyt nr. 1 gjort til skamme.

Desværre har byrådet med 28 stemmer mod 1 besluttet at udbyde Skoletrekanten til salg som industrigrunde. Det lykkedes ikke for vores lokale vagthund, Poul Poulsen at forhindre dette, men vi takker ham alligevel.

Pouls modspil kan ses herunder

Skoletrekanten i Grønnemose1

Velkommen til RØST. Rørup Sogns Talerør.

Dette er vores side, hvor vi vil informere om møder og andre relevante ting.

Vi arbejder for hele sognets beboere, som direkte kontakt til Assens kommune.

Vi arbejder for at skabe kendskab til Rørup Sogn – både i Assens Kommune, men også udenfor Kommunen.

Vi arbejder for at skabe et godt sted at bo og være for områdets beboere. Herunder trafiksikkerhed.

Vi ønsker at være et attraktivt sted at bosætte sig.

Med under 5 minutter til motorvejen – afkørsel 55 – er vi det sogn i Assens Kommune, der har kortest til motorvejen.

Ved du for eksempel, at du kan nå til både Slagelse og Billund på 1 time fra Rørup? Og til Odense og Fredericia på under 30 min? Det er da en god grund til at bosætte sig lige her, midt i det hele, hvor du har så kort transporttid både tæt på og langt væk.

Vi har grønne områder, legeplads, borgerhus, stisystemer og skøn natur.

Du kan altid kontakte os på email: bestyrelse@røruplokalråd.dk , så svarer vi så hurtigt vi kan.

Møder afholdes i Borgerhusets kælder og vil blive annonceret her på siden og på Facebook.  Alle er velkomne til møderne og evt. komme med input, da vi ønsker så bredt et samarbejde som muligt.

Referater og dagsordner findes i menuerne foroven.

Besøg på hjemmesiden

0 0 2 8 0 9
Users Today : 0
Views Last 7 days : 31
Views Last 30 days : 145
Views This Month : 55
Views This Year : 1163
Total views : 5281
Server Time : 2024-07-17

Lukket for kommentarer.