Bestyrelse RØST

Bestyrelse RØST – Rørup Sogns Talerør. Lokalråd for Rørup Sogn. Pr. 16.05.2019

Efter generalforsamlingen i RØST 2019 konstituerede bestyrelsen sig med følgende.

Bestyrelse:

Inge Bünning, Formand tlf. 26579488

mail: formand@røruplokalråd.dk eller

bestyrelse@røruplokalråd.dk

Casper Hoelgaard Buch, Næstformand tlf: 23433202
Mail: næstformand@røruplokalråd.dk

Marianne Sass, Kasserer tlf: 24296076
Mail: kasserer@røruplokalråd.dk

Eva Nør, Sekretær: 23366841
Mail: sekretær@røruplokalråd.dk

Tim Volder, tlf: 24210261

Suppleanter:

Finn Neumann tlf: 21431997

Jens Bartholin tlf. 20687067

Revisor:

Ivan Flyckt

Revisor-suppleant

Connie Neumann

Ønsker du kontakt til en person i RØST kan de ske på Email: bestyrelse@røruplokalråd.dk

Du kan også følge med på siden www.røruplokalråd.dk eller på Facebook siden ”RØST – Lokalråd for Rørup Sogn”

Lukket for kommentarer.